Giải pháp quản lý nhiên liệu

Giải pháp quản lý, giám sát nhiên liệu giúp cá nhân, doanh nghiệp tránh thất thoát nhiên liệu, minh bạch hóa giữa vận hành và quản lý

GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU sử dụng thiết bị giám sát hành trình kết hợp cảm biến nhiên liệu lắp đặt vào phương tiện, dữ liệu hành trình và dữ liệu tiêu hao nhiên liệu liên tục truyền về trung tâm dữ liệu và chuyển tải đến nhà quản lý qua Internet, từ đó quá trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ

LỢI ÍCH CỦA GIÁI PHÁP QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU:

– Giám sát chặt chẽ quá trình tiêu hao nhiên liệu; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi rút nhiên liệu giúp Doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh, tính toán định mức hợp lý, giảm thiểu thất thoát.

– Báo cáo thống kê chi tiết, trực quan quá trình sự dụng nhiên liệu của đội xe;

Doanh nghiệp được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống giám sát hành trình. Mọi báo cáo thống kê được hệ thống tự động xử lý và trích xuất nhanh chóng, trực quan.

Giám sát nhiên liệu

ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU:

– Xe công trình, xe tải, máy xúc, máy ủi;

– Xe container, xe bồn, Máy kéo các loại;

– Tàu, thuyền, xà lan;

– Máy nổ, máy phát điện v.v….

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0904 875 875